Péče o pracovníky ve firmách

Podpůrné a preventivní programy pro manažerské a jiné zátěžové profese.

Péče o pracovníky ve firmách

PODPŮRNÉ A PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO MANAŽERSKÉ A JINÉ ZÁTĚŽOVÉ PROFESE

CO MŮŽETE PRO SVÉ PRACOVNÍKY A PRO FIRMU ZÍSKAT

 • minimalizace zdravotních absencí
 • prevence stresových stavů
 • zvýšování psychické i fyzické odolnosti
 • posilování loajality klíčových lidí v týmu

JAK TOHO DOSÁHNEME

 • individuální diagnostika
 • specializovaná infuzní terapie (vitamíny, minerály a další podpůrné látky)
 • odborná rehabilitační a regenerační péče
 • individuální časový plán na míru vašim potřebám

PRO KTERÉ PROFESE JE NÁŠ PROGRAM NEJVHODNĚJŠÍ

Manažeři firem

Skupina lidí, jejichž organizmus je ve srovnání s ostatními profesemi vystaven enormní zátěži. Výkon vedoucí řídící funkce znamená především dlouhodobou stresovou zátěž, nedostatek volného času a sedavý způsob života, který je v mnoha případech spojený i s nadužíváním kávy a nikotinu. Tělesná schránka i psychika manažerů se rychleji opotřebovává, a proto je tato skupina výrazně více ohrožena vznikem civilizačních chorob. Největší riziko je zde infarkt, cevní mozkové příhody, chronický únavový syndrom, workoholismus a následná návaznost na burn out efekt.

IT a další administrativní pracovníci

Větší množství zaměstnanců pracujících převážně v sedě, u počítačů. Skupina často trpící na záněty šlach, migrény, syndrom karpálního tunelu, nespavost a bolesti zad.

Manuální pracovníci v zátěžových provozech

Obvykle v hlučném, nebo prašném provozu, často pracují ve stoje nebo v předklonu. Přes chybné zdání méně náročných členů pracovního týmu jsou často vysoce kvalifikovaní a často obsluhují i velmi drahé technologie. Tito jsou kvůli své práci nejvíce ohrožení vadným držením těla, záněty šlach, otoky a bolesti dolních končetin.

JAK TO V PRAXI PROBÍHÁ

Veškeré preventivní a léčebné programy jsou sestaveny na míru potřebám firmy a jejím možnostem, přitom s maximalizací výsledného přínosu. Naše péče pak probíhá v těchto fázích:

 1. Iniciální fáze
  anamnéza, vstupní pohovory s lékařem, potřebná vyšetření na nejmodernějších diagnostických zařízeních z oblasti vrcholového sportu
 2. Startovací intenzivní fáze
  první sada terapií a odborných lékařských procedur zakončených vyhodnocením progrese a definování dalšího programu
 3. Podpůrná a preventivní fáze
  další sada terapií a procedur zaměřených na dlouhodobé udržení zlepšeného stavu dosaženého díky startovací intenzivní fázi
 4. Fáze akutního vzplanutí potíží / Restart
  jednorázové akutní intenzivní zásahy reagující na různé infekty, úrazy apod. s co nejrychlejším návratem do podpůrné a preventivní fáze
Tyto zaměstnanecké programy realizujeme pro firmy vždy na základě individuální smlouvy s pevnou garancí licencovaného odborného zdravotnického zařízení a plně v daňově uznatelném režimu.
Objednat konzultaci
Objednání
ke konzultaci

Zaujala vás naše nabídka? Trápí vás některá s uvedených diagnóz? Nechte nám na sebe kontakt a obratem se vám ozveme a navrhneme individuální řešení!