Infuze Vitamin C

Vycházíme-li z naší dlouholeté praxe a ze zkušeností mnoha dalších kolegů lékařů, kteří infuzní vitamín C (IVC) aplikují, můžeme sestavit seznam onemocnění, kde je vhodné infuzní vitamin C použít.

Infuze Vitamin C

Objednat konzultaci

Prevence

Infuzní vitamín C je ideálním řešením pro ty z vás, kteří máte oslabenou imunitu, často marodíte a jste vystavováni stresu nebo fyzické zátěži. Preventivní podávání IVC Vám zaručí, že se níže uvedených nemocí vyvarujete.
U našich stálých klientů pozorujeme téměř nulovou nemocnost, ustálení krevního tlaku, snížení cholesterolu, ústup únavy či bolestí zad a kloubů. Opakované infuze zastaví vleklé chronické záněty, detoxikují játra, stabilizují hormonální činnost. Vitamín C jako nejúčinnější antioxidant ochrání naše buňky před zhoubným bujením, cévy a srdce před náhlým selháním...
Vysoká dávka vitaminu C mj. způsobí zvýšenou aktivitu imunitního systému - leukocytů. Výsledkem je přirozená podpora vrozené imunitní reakce. Vitamín C má také naprosto zásadní roli při potlačování oxidativního stresu. Ten vzniká nerovnováhou mezi volnými radikály a antioxidanty. V důsledku oxidativního stresu vznikají nejen chronické záněty, ale také cévní a onkologická onemocnění.

Chřipky, virózy, nachlazení


Infuzní vitamín C je nejefektivnější v raných stádiích onemocnění. Správně nastavená dávka IVC zvládne zastavit nastupující virózu či chřipku během několika hodin a pacient je obvykle během 1-2 dnů zcela fit. Pokud je onemocnění již rozvinuté, výrazně se zkrátí doba léčení.
IVC zvýší schopnost fagocytózy - znásobí se aktivita makrofágů (ty „uklízí“ pozůstatky zahynulých a poškozených buněk). Útok na bakterie a viry je účinnější.

Únavový syndrom, vyčerpanost, burnout (syndrom vyhoření)


Pokud tato onemocnění nejsou způsobeny primárně jinou, závažnější nemocí, jsou zde výborné výsledky léčby pomocí IVC* během relativně krátké doby. Velice účinná je i prevence proti recidivě onemocnění.

Akutní a chronická zánětlivá onemocnění (sinusitida, tonsilitida, otitida, stomatitida)


Opakující se angíny, záněty dýchacích cest, dutin, středního ucha apod. lze velice úspěšně léčit pomocí IVC. U těžších zánětů lze podávat IVC komplementárně (společně) s antibiotiky - zvýší se tím podstatně účinnost a zkrátí se doba léčby. Navíc IVC pokryje nežádoucí účinky antibiotik.
Vitamín C má naprosto zásadní roli při potlačování oxidativního stresu. Ten vzniká nerovnováhou mezi volnými radikály a antioxidanty. V důsledku oxidativního stresu vznikají nejen chronické záněty, ale také cévní a onkologická onemocnění.

Operace, hojení ran


IVC urychluje léčbu a hojení v případě fraktur, traumatických poranění nebo proleženin. Taktéž pomáhá např. u nehojících se otevřených bércových vředů. V případě plánované operace je doporučováno zajistit podávání IVC krátce před a následně po zákroku (zkrátí se tím významně doba rekonvalescence a současně je organizmus chráněn před možným vznikem infekce).

Chronická bolest zad a kloubů, revmatické choroby


Obvykle již po několika týdnech terapie IVC se dostavuje úleva a ústup bolesti. IVC tlumí zánět a podporuje regeneraci kolagenu. Úspěch léčby je závislý na mnoha faktorech, např. pacienty s degenerativním poškozením kloubů již nelze zcela uzdravit.
Vitamin C je nezbytný pro syntézu kolagenu. Když máme problémy s ploténkami a nebo obecně problémy s páteří a klouby, je vhodná léčba IVC, jelikož tuto syntézu podporuje.

Onemocnění jater


lidská játra do 50 let věku musí zpracovat až 750 kg škodlivých látek. Nejhorší jsou zátěže olovem a kadmiem. To způsobuje únavu, poruchy koncentrace a po určité době dochází k poškození vnitřního pláště cév (tunica intima). Vysoké dávky IVC ovlivní metabolické procesy v játrech, kdy dochází k postupné detoxikaci. Efektivitu léčby je po několika týdnech zřejmá z laboratorních výsledků ALT a AST. Starší pacienti pozorují zlepšení také na pokožce, kdy postupně mizí „jaterní skvrny“.

Veruky (bradavice) způsobené papilomaviry


U pacientů, kteří byli léčeni pomocí vysokých dávek infuzního vitamínu C s jinými zdravotními problémy, došlo během krátké doby, k trvalému vymizení bradavic na rukou a chodidlech.

Vrásky


V rámci jedné onkologické studie byl pacientkám podáván po dobu 6 měsíců infuzní vitamín C. Jako vedlejší produkt IVC byl prokázán ústup hlubokých vrásek a vymizení jemných vrásek.
Vitamín C je nezbytný pro syntézu a regeneraci kolagenu. Je tedy nenahraditelný pro mezibuněčné vazby, kůži, svaly, atd.

Objednat konzultaci

Onemocnění, kde léčba IVC přináší výrazné zlepšení nemoci a je aplikována samostatně nebo společně ze základní léčebnou

Mykoplazmové infekce, afty, kvasinkové a plísňové onemocnění


Tato onemocnění se často projevují po užívání antibiotik nebo při užívání hormonální antikoncepce či jiných léků. Léčba IVC* přináší výrazné zlepšení zdravotního stavu.

Oparové infekce


Jsou všeobecně špatně léčitelné, nicméně vhodná kombinovaná vitaminózní léčba a IVC je ve většině případů úspěšná.

Osteoporóza


Vysoké dávky vitamínu C v kombinaci s vitamínem D jsou vhodnou prevencí proti osteoporóze pro ženy po menopauze a muže 60+.
Vitamín C se podílí na metabolizmu vápníku. Stojí také za zvýšenou aktivitou kostních buněk osteoblastů, ty syntetizují tzv. kostní matrix – jednu ze základních složek kostí.

Nedostatek železa


Vitamin C je důležitý pro metabolizmus železa, které lépe váže a hodnoty se evidentně zlepšují.

Žlučníkové a pankreatické obtíže, gastritida


Vitamín C se na jedné straně podílí na tvorbě žlučových a pankreatických enzymů a na druhé straně jsou tu jeho protizánětlivé účinky. Tím IVC významně pomáhá pacientům chronickými obtížemi trávícího taktu. Je prokázáno, že dlouhodobé podávání IVC tlumí záněty v žaludku, dvanácterníku a jícnu. Brání tak vzniku a rozvoji vředové choroby potažmo vzniku nádorů.
V neposlední řadě vitamín C zabraňuje přeměně dusičnanů (které obsahují např. uzeniny) na nitrosaminy. Ty hrají roli v karcinogenezi mohou stát za vznikem karcinomu žaludku.

Zvýšený cholesterol, triglyceridy, kardiovaskulární potíže


Po podání vysoké dávky vitamínu C dosáhneme větší produkce žlučové kyseliny a to má za následek odbourávání plaků v cévách. Vitamín C také ředí krev. To úzce souvisí s prevencí kardiovaskulárních onemocnění a s usnadněním rekonvalescence po infarktu nebo mozkové mrtvici.

Dna


Opakovaná aplikace infuzí vitamínu C sníží hladinu kyseliny močové a dostaví se ústup akutních obtíží spojených s tímto onemocněním.

Hormonální nerovnováha, nemoci štítné žlázy


Nejvíce vitamínu C spotřebuje hypofýza, řídí imunitu, je zodpovědná za endokrinní systém a hormony štítné žlázy. Funguje správně za předpokladu, že má dostatek vitamínu C.
Vysoké dávky vitamínu C regulují funkce hormonů, podporují tvorbu peptidů - neurotransmiterů. Dochází ke zklidnění emociálních projevů u podrážděných jedinců.

Alergie, senná rýma, dermatitida


V rámci kombinované léčby IVC a homeopatik jsou dosahovány velice dobré výsledky bez nutnosti další medikace.
Po aplikaci infuze klesá alergický zánět a reguluje se produkce histaminu.

Poruchy krvetvorby Leukopenie, trombopenie, primární polycytémie, venózní poruchy


U všech těchto poruch je léčba IVC velice prospěšná, protože hodnoty leukocytů a trombocytů se rychle vrací do normálu. Při léčbě primární polycytémie vitamín C ředí krev a pacient tak nepotřebuje užívat aspirin - ten způsobuje ve vyšších dávkách krvácivost a zatěžuje trávící trakt.

Alkoholismus


zásadní je s tímto zlozvykem přestat nebo jej alespoň omezit na minimum. Pacienti, kteří mají zatížená játra (častá konzumace alkoholu), mohou několika dávkami IVC znormalizovat své testy. Pokud alkohol konzumujete příležitostně, je vhodná aplikaci IVC + Mg před oslavou nebo večírkem – vyhnete se tím „kocovině“.

Kouření


U kuřáků se aktivita makrofágů podstatně snižuje, a proto by měl každý kuřák denně přijímat min. 1g vitamínu C a pravidelně provádět kůry IVC*. Pokud kuřák nezvýší aktivitu makrofágů, bude mnohem náchylnější vůči chronické bronchitidě nebo nádoru. U silných kuřáků ztrácí léčba IVC význam, jelikož ten je všechen spotřebován na volné radikály z cigaret.
Po jedné cigaretě zůstává v těle 1016 (tj. 10.000000000000000) volných radikálů!!!

Hepatitida typu B, C


Byla zveřejněna studie při hepatitidě B, kdy jedné skupině pacientů byl podáván IVC a druhá skupina je nedostávala. První skupina potřebovala polovinu času, než se hladiny jaterních testů normalizovaly, navíc žádný z těchto pacientů se nedostal do chronického stadia onemocnění.

Helicobacter pylori


Terapii IVC lze aplikovat s IPP (inhibitory protonové pumpy – Helicid apod.) nebo společně s trojkombinací při masívnějším výskytu HP. Následná terapie IVC zabrání recidivě onemocnění, která je rizikových skupin poměrně častá.

Epilepsie


Podávání IVC podporuje tvorbu neurotransmiterů a má pozitivní vliv na procesy v CNS, tedy i mentální funkce. Proto je vhodná aplikace IVC u onemocnění CNS. IVC je však nutno aplikovat se standardní léčebnou terapii a dalšími potřebnými vitamíny a minerály.

Autoimunitní choroby - revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, Crohnova choroba


Léčba pomocí IVC* výrazně zlepšuje kvalitu života a zpomaluje progresi nemoci. Pacient zde musí počítat s dlouhodobou terapií IVC.

Herpetické infekce, herpes zoster


Podávání IVC u těchto pacientů výrazně zmírňuje kožní příznaky a bolest. Výsledky v multicentrické prospektivní studii ukázaly, že léčba IVC vedla k významnému snížení počtu herpetických eflorescencí, skóre bolesti i dalších příznaků. Ve srovnání se standardní protiherpetickou terapií přineslo podávání vysokodávkovaného vitaminu C výrazně nižší počet uvedených příznaků, výrazně rychlejší ústup bolesti a významně nižší bylo i riziko rozvoje PHN (postherpetické neuralgie).

Metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka)


Léčba pomocí IVC* zde muže být velice efektivní, ale pouze v případě aktivní spolupráce pacienta – dodržování nutričního plánu s dostatkem pohybu. U pacientů s cukrovkou dochází obecně k redukci hodnot glukózy v séru.

Chlamydie, EB viry, cytomegaloviry, borelióza


z vlastní zkušenosti vidíme léčbu těchto diagnóz pomocí IVC jako perspektivní. Například u akutní formy chlamydie pneumonie máme dnes prokazatelné subjektivního zlepšení zdravotního stavu a snížení hodnot protilátek (IgM a IgA) v séru. Základem úspěšné léčby je dlouhodobá nepřerušovaná terapie IVC. V závažnějších případech byla úspěšná kombinace IVC společně s ATB.

Onkologie

Během standardní protinádorové léčby provázejí pacienty závažné nežádoucí účinky. Proto využíváme zkušenosti předních universitních klinik v USA a podáváme onkologickým pacientům nitrožilně vysoko-dávkový vitamín C. V souladu s doporučením ČLK je aplikován infuzní vitamín C (IVC) v rámci komplementární, adjuvantní nebo paliativní léčby. Nejlepších výsledků je dosahováno, pokud je IVC aplikován v počátečním stádiu nemoci. Infuzní vitamín C nesnižuje účinnost základní chemoterapeutické nebo biologické léčby.

Komplementární léčba – IVC se podává společně se základní léčbou chemoterapií, radioterapií nebo biologickou léčbou.

Adjuvantní léčba (zajišťující, ochranná léčba) - IVC je aplikována po ukončení základní léčby, aby se zabránilo hrozící recidivě nemoci.

Paliativní léčba - IVC se podává pro zlepšení kvality a prodloužení zbývajícího života pacientů, tam kde jsou vyčerpány veškeré léčebné možnosti.

Benefit infuzního vitamínu C pro onkologicky nemocné:

Výrazně lepší tolerance základní protinádorové terapie - chemoterapie a radioterapie. Snižuje nežádoucí účinky jako nevolnost, zvracení, únava ale také potlačuje bolest.
Zlepšení kvality života pacientů - pacienti jsou po dobu infuzní terapie vitamínem C fyzicky aktivnější, psychicky odolnější, lépe zvládají toto těžké životní období.
Ochrana před infekcemi a virózami - k nimž jsou pacienti z důvodu oslabené imunity náchylnější. Nedochází k nucenému přerušení primární léčby a k vážným na životě ohrožujícím komplikacím – pooperačním infekcím, zápalům plic apod..
Synergické působení IVC a cytostatik na nádorové buňky - u některých typů nádorů současné podávání intravenózního vitamínu C s chemoterapií výrazně zvyšuje účinnost a efektivitu základní léčby a šance pacienta na uzdravení.
Snížení rizika vzniku metastáz – nový výzkum prokázal „antiangiogenní efekt“ IVC, což znamená, že vysoké dávky vitamínu C blokují migraci nádorových buněk a zabraňují tak tvorbě metastáz.
Rychlejší regenerace a návrat do běžného života – pooperační stavy se hojí v průměru dvakrát rychleji díky zvýšené syntéze kolagenu. Také celková regenerace organizmu po cytostatické léčbě probíhá rychle bez nežádoucích zdravotních komplikací.
Léčba bez vedlejších účinků - ani při dlouhodobém podávání infuzního vitamínu C nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. Infuzní roztok vitamínu C je PH neutrální a nevede k překyselování organizmu.

Infuzní vitamín C není v současné době v ČR hrazen z veřejného zdravotního pojištění a pacienti si musí za tuto léčbu doplácet. V současné době je IVC aplikován již na některých klinikách a FN v ČR jako běžný standard protinádorové terapie.


Různé studie s aplikací infuzního vitamínu C, zobrazují pokles nádorové hmoty v porovnání s placebo skupinou

Objednat konzultaci
Objednání
ke konzultaci

Zaujala vás naše nabídka? Trápí vás některá s uvedených diagnóz? Nechte nám na sebe kontakt a obratem se vám ozveme a navrhneme individuální řešení!