ARTRÓZA a NEJnovější trendy v terapii - náš postup

Artróza je proces postupného úbytku a poškození kloubní chrupavky, která postihuje asi 12 % populace. Musíme si však uvědomit, že se nejedná pouze o poškození kloubní chrupavky, ale i okolních struktur, především kloubního pouzdra, výstelky, vazů či šlach. Nejčastější forma artrózy, která obvykle vyžaduje totální náhradu,
je primární osteoartróza. Nejhůře je samozřejmě tolerováno postižení nosných kloubů kyčlí, kolen, kotníků a oblasti páteře. Mimo primární osteoartrózu se staří lidé také potýkají s následky řady autoimunitních onemocnění postihující klouby, jako například revmatoidní artritida či Bechtěrevova nemoc páteře.

Všechny tyto onemocnění zapříčiňují bolesti s omezením ohybu kloubu a rozvojem osových deformit, mají za následek snížení mobility a zhoršení kvality života pacienta. U páteře je situace ještě dramatičtější, kdy 80 % populace se minimálně jednou za život potýkalo s bolestí zad. Bolesti zad jsou pouze přibližně ze čtvrtiny způsobeny onemocněním páteře, zbytek bolestí je následkem špatných životních návyků při práci a v každodenním životě. V rámci prevence zažívá celosvětový (Japonsko, USA, Čína) boom molekulární vodík, o kterém se začíná mluvit jako o malém vědeckém zázraku. Jedná se o nejsilnější antioxidant, který je 160x silnější než ty doposud uváděné a jako jediný nemá žádné nežádoucí účinky. Lékařské studie mluví o molekulárním vodíku jako o nejúčinnější prevenci poškození kloubní chrupavky. Chrání základní buňky chrupavky, chondrocyty, před oxidačním stresem zodpovědným za úmrtí či mutaci buňky.

Faktory ovlivňující náš pohybový aparát

Lidské tělo je absolutně dokonalý stroj. Ale jako každý stroj má i svoji určitou životnost. Když pomineme onemocnění pohybového aparátu vzniklé na základě vrozených vad či poúrazových stavů, lze obecně říci, že obézní člověk se špatnou životosprávou má několikanásobně větší pravděpodobnost rozvoje artrózy nežli osmdesáti kilový, přiměřeně aktivní jedinec.  Velký podíl má genetická zátěž, avšak finální stav jsme schopni ovlivnit během života zdravou životosprávou a správnými stravovacími návyky.

Jsou doplňky stravy a různé masti na klouby, které vídáme v reklamách, skutečně účinné? Je nějaká alternativa?

Dlouhodobý efekt perorálně používaných, volně v lékárnách dostupných preparátů na klouby nebyl vědecky prokázán. Dobrý efekt má užívání nesteroidních antirevmatik. Jedná se však pouze o tlumení projevů onemocnění a ne o léčbu kauzální, s řadou nežádoucích účinků na trávící systém. To samé se dá říci i o aplikaci kortikosteroidů, kdy se, sice s dobrým efektem, pouze tlumí projevy onemocnění. A to pouze na omezenou dobu 3-8 týdnů. V terapii osteoartrózy se ukazuje jako jednoznačně nejlepší injekce plazmy nebo hyaluronové kyseliny aplikované přímo do postiženého kloubu. U pacientů do 50 let, s nižším stupněm artrózy (I.-II. stupně ze IV. možných) doporučujeme aplikaci vlastní plazmu. Je to proces, u kterého se během jedné návštěvy odebere klientovi krev, odstředí se, a do kloubu se aplikuje pouze část krevní složky, plazma, obohacená o kmenové buňky a růstové faktory. U pacientů s vyšším stupněm artrózy (II.-III. a vyššího stupně) se přikláníme spíše k injekční aplikaci kyseliny Hayluronové (HYA). Obecně lze ale říci, že možnosti, i přesto, že žijeme v 21. století jsou nadále velmi omezené a úspěšná léčba artrózy v podstatě neexistuje. Z podpůrné léčby je dobré kombinovat lokální a celkovou terapii. Dobrý, leč krátkodobý efekt má lokální aplikace kloubních mastí. Zde bych nechal výběr na zkušenosti pacienta, neboť každému vyhovuje něco mírně odlišného.  Jako celkovou podpůrnou a preventivní terapii doporučuji infuzní terapii vitamínem C s velmi dobrým chondroprotektivním účinkem a každodenní pití vody obohacené o molekulární vodík. Pro pacienty, kteří raději volí alternativní postupy, máme novinku od Německé firmy Pascoe. Těmi jsou přírodní látky homeopatického typu aplikované do svalu s velmi dobrým analgetickým a protizánětlivým efektem, tišící projevy artrózy.   

Může pomoci artroskopie?

Ano. Ve většině případů, přibližně u 80 % pacientů, dojde v pooperačním období k přechodnému zlepšení stavu. Délka trvání spokojenosti se liší od artroskopického nálezu a provedeného výkonu mezi jedním rokem až deseti lety. Avšak s vyšším stupněm artrózy se snižuje úspěšnost zákroku. U artrózy III. a IV. stupně se již artroskopie nedoporučuje.

Jaké je další řešení?

Endoprotéza. Musíme si však uvědomit, že se jedná o definitivní řešení, kdy už není cesty zpět a pokud dojde ke komplikaci, které nastanou ve 3-5 % případů, má to většinou katastrofální následky. Proto by si měl každý pacient po pečlivé konzultaci s lékařem rozmyslet a zvážit, kdy již nastala ta správná chvíle na výměnu kloubu. 

 

Na naší klinice jsou specialisté na artroskopie kyčlí a kolene a taktéž na implantaci endoprotéz kolen a kyčlí. Můžete si objednat konzultaci.

 

Objednání
ke konzultaci

Zaujala vás naše nabídka? Trápí vás některá s uvedených diagnóz? Nechte nám na sebe kontakt a obratem se vám ozveme a navrhneme individuální řešení!